Слика1
Слика2
Слика3
Трећи састанак Радне групе -израда „web“ апликације

Трећи састанак Радне групе -израда „web“ апликације

Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националне службе за запошљавање (НЗС), и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС) одржали су, 30. јуна 2020. године састанак са представницма предузећа Разор д.о.о. како би договорили активности у вези са реализацијом пилот пројекта - развој веб апликације и дизајн брошура/лифлета.

druga-radionica-osnivaca

Други састанак Радне групе

На другом састанку Радне групе, одржаном 31. јануара 2020 године, одлучено је да у активности Пилот пројекта буди укључени тражиоци азила и лица која су добила азил. Тако, биће израђена интернет апликација за мигранте која ће омогућити приступ свим важним информацијама у вези са правилима, процедурама и правима у погледу образовања и запошљавања. Апликација би требало да садржи и важне интернет везе релевантне за тражење посла, као и контакте и новости.

sastanak-upravnog-odbora-Berlin

Одржана друга радионица оснажвања у оквиру Пројекта Брза интеграција на тржиште рада

У организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржана је дводневна радионица оснаживања, 22. и 23. јануара 2020. године, обавезна пројектна активност у оквиру Пројекта Европске уније Брза интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглица и чланова њихових породица.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, спроводи, као партнер, пројекат Брза интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглица и чланова њихових породица, у оквиру ЕУ Програма за запошљавање и социјалне иновације

План рада

План рада је структурисан око 4 главна исхода и 3 трансверзалне компоненте. Сваки исход и компонента су подељени у активности и задатке који ће довести до одговарајућих резултата.

Исход 1

Исход 2

Исход 3

Исход 4

Повећано знање свих партнера и главних покретача политике о ситуацији избеглица

Активности:

 • Реализовати 6 истраживања
 • Идентификовати и проучавати мере и праксе иновативних политика
 • Организовати 4 студијске посете
 • Организовати 4 међусобне размена знања

Функционисање система менторства међу градовима за адаптацију и трансфер
а) брзог приступа интеграцији и
б) модела и пракси за интеграцију жена

Активности:

 • Разрадити 1 план преноса и адаптације
 • Менторство између градова које подразумева:
  • Организација 10 радионица за локално оснаживање
  • Разрада 1 курикулума за обуку тренера
  • Организција 5 менторских посета

Ефикасна интеграција избеглица у партнерским градовима и земљама кроз пилотирање и тестирање иновативних пракси

Активности:

 • Обезбедити обуку, тренирање и менторство особља, савeтника, практичара, избеглица у Милану, Берлину, Стокхолму, Бечу и Србији
 • Испоручити пилот услуге избеглицама у Милану, Берлину, Стокхолму, Бечу, Србији

Повећани капацитети администрација и партнерства на више нивоа кроз развој политика и праксе

Активности:

 • Успоставити радну групу и израдити извештаје
 • Организовати 2 састанка Радне групе
 • Развити иновативни модел партнерства и интервенције по питању интеграције избеглица, са фокусом на интеграцију жена

Галерија

Партнери

 • Европска канцеларија Бечког одбора за образовање (Беч)
 • Сенат за интеграцију, рад и социјално старање (Берлин)
 • Агенција за обуку и орјентацију рада (Милано)
 • Европска мрежа локалних развојних партнерстава у метрополитантским подручјима (Берлин)
 • Општина Милано
 • Одељење за администрацију тржишта рада (Стокхолм)
 • Институт за социоекономску структурну анализу (Берлин)
 • Агенција за запошљавање (Мадрид)