Слика1
Слика2
Слика3
Завршна конференција

Завршна конференција

Дана 14. априла 2021. године одржана је завршна конференција Пројекта Брза интеграција на тржиште рада. Конференција је била једнодневни „on line“ догађај. Састојала се из пленарног заседања и тематских сесија. Иста је била прилика да се сумирају резултати свих пројектних активности. Током тематских сесија, сваки партнер/држава имао је прилику да говори о искуствима пилот пројеката које су реализовали, док је учесницима дата могућност да постављају питања и активно учествују

Инфо дани у центрима за азил

Инфо дани у центрима за азил

Дана 18. марта 2021. године одржан је први инфо дан у центру за азил у Бањи Ковиљачи, док је дана 23. марта 2021. године одржан други инфо дан у центру за азил у Крњачи. Том приликом, представници Националне службе, заједно са колегама из Комесаријата за избеглице и миграције одржали су информативне разговоре са циљном групом пројекта, где су им представили могућности за запошљавање, стицање радне дозволе и сл, као и одговарали на њихова питања.

Пилот пројекат - обуке

Пилот пројекат - обуке

Током фебруара и марта 2021. године, тражиоци азила и азиланти похађали су обуке из српског језика са пословном коресподенцијом и дигиталне писмености. Обуке је изводила Основна школа Бранко Пешић. Пилот група пројекта обухватила је тражиоце азила у центрима у Крњачи и Бањи Ковиљачи, као и азиланте углавном са смештајем на територији града Београда.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, спроводи, као партнер, пројекат Брза интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглица и чланова њихових породица, у оквиру ЕУ Програма за запошљавање и социјалне иновације

План рада

План рада је структурисан око 4 главна исхода и 3 трансверзалне компоненте. Сваки исход и компонента су подељени у активности и задатке који ће довести до одговарајућих резултата.

Исход 1

Исход 2

Исход 3

Исход 4

Повећано знање свих партнера и главних покретача политике о ситуацији избеглица

Активности:

 • Реализовати 6 истраживања
 • Идентификовати и проучавати мере и праксе иновативних политика
 • Организовати 4 студијске посете
 • Организовати 4 међусобне размена знања

Функционисање система менторства међу градовима за адаптацију и трансфер
а) брзог приступа интеграцији и
б) модела и пракси за интеграцију жена

Активности:

 • Разрадити 1 план преноса и адаптације
 • Менторство између градова које подразумева:
  • Организација 10 радионица за локално оснаживање
  • Разрада 1 курикулума за обуку тренера
  • Организција 5 менторских посета

Ефикасна интеграција избеглица у партнерским градовима и земљама кроз пилотирање и тестирање иновативних пракси

Активности:

 • Обезбедити обуку, тренирање и менторство особља, савeтника, практичара, избеглица у Милану, Берлину, Стокхолму, Бечу и Србији
 • Испоручити пилот услуге избеглицама у Милану, Берлину, Стокхолму, Бечу, Србији

Повећани капацитети администрација и партнерства на више нивоа кроз развој политика и праксе

Активности:

 • Успоставити радну групу и израдити извештаје
 • Организовати 2 састанка Радне групе
 • Развити иновативни модел партнерства и интервенције по питању интеграције избеглица, са фокусом на интеграцију жена

Галерија

Партнери

 • Европска канцеларија Бечког одбора за образовање (Беч)
 • Сенат за интеграцију, рад и социјално старање (Берлин)
 • Агенција за обуку и орјентацију рада (Милано)
 • Европска мрежа локалних развојних партнерстава у метрополитантским подручјима (Берлин)
 • Општина Милано
 • Одељење за администрацију тржишта рада (Стокхолм)
 • Институт за социоекономску структурну анализу (Берлин)
 • Агенција за запошљавање (Мадрид)