Одржана друга радионица оснажвања у оквиру Пројекта Брза интеграција на тржиште рада

Одржана друга радионица оснажвања у оквиру Пројекта Брза интеграција на тржиште рада

У организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржана је дводневна радионица оснаживања, 22. и 23. јануара 2020. године, обавезна пројектна активност у оквиру Пројекта Европске уније Брза интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглица и чланова њихових породица.

Том приликом, представљен је целокупан систем у Републици Србији када је реч о процедурама и условима за добијање азила. Такође, било је речи о издавању радних дозвола наведеној категорији, а изложени су и резулатати примарног истраживања урађеног за потребе пројекта, за шта је Министарство као партнер посебно похваљено.

Додатно, представници општине Милано, координатори пројекта, поделили су италијанско искуство када је реч о раду са датом циљном групом.

Радионица је имала за циљ да, поред упонавања са постојећим законским регулативама и праксама, сагледа актуелне и изнедри нове начине за укључивање циљне групе на тржиште рада. Наведено подразумева детаљно информисање о могућностима, евентуалне програме обука, а све кроз директну размену искустава и менторске посете колега из Милана.

Циљ пројекта и јесте умрежавање градова, те преузимање добрих пракси, уз неопходне адаптације.

Дати догађај пружио је прилику свим релевантним актерима у нашој земљи, а који се баве наведеном темом, да интерактивно дискутују, размењују искуства, идеје, те дођу до применљивих решења. Тако, поред представника Министарства и пројектног координатора, учествовали су и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националне службе за запошљавање, Комесаријата за избеглице и миграције, као и града Београда.