pilot-projekat-obuke

pilot-projekat-obuke

Током фебруара и марта 2021. године, тражиоци азила и азиланти похађали су обуке из српског језика са пословном коресподенцијом и дигиталне писмености. Обуке је изводила Основна школа Бранко Пешић. Пилот група пројекта обухватила је тражиоце азила у центрима у Крњачи и Бањи Ковиљачи, као и азиланте углавном са смештајем на територији града Београда. У складу са епидемиолошком ситуацијом, као и прописима о начину организовања наставе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обука за 40 полазника организована је у четири групе. Једна група похађала је наставу у школи, а за три групе организована је настава на даљину.

Укупан број сати обуке је 100, 50 сати обуке из језичке и 50 из дигиталне писмености.

Циљ обуке је остварен и полазници су стекли језичке вештине неопходне за функционисање у свакодневном животу. Посебно се истиче важност коришћења информационо комуникационе технологије у свакодневном животу, трагању за послом, проналажењу информација и сл. Обука је подстакла већину полазника да буду корисни чланови друштва у коме живе. Радује чињеница да су полазници увидели важност целоживотног учења.