Слика

Први састанак радне групе

Циљна група Пилот пројекта које Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводи у оквиру пројекта „Брзa интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглица и чланова њихових породица“ (ФАБ) биће лица која траже азил у азилним центрима у Боговађи (Лајковац) и Бањи Ковиљачи (Лозница) као и лица која су добила азил, а која су лоцирана углавном на териорији града Београда. То је договорено на првом састанку Радне групе одржаном 19. децембра 2019. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Радна група, коју поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, чине и представници Министарства просвете, науке и техолошког развоја, затим Национале службе за запошљавање и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, закључила је да активности пилот пројекта треба да буду усмерене на часове српског језика, пошто се знање језика показало као кључна препрека у интеграцији на тржиште рада. Такође, неопходно је организовати тренинге/радионице на којима ће се тражиоци азила и лица која су добила азил боље упознати са процедурама, правилима и могућностима интеграције на тржиште рада. Формирање службе за помоћ и подршку наведеним лицима, у циљу информсања, упићивања или пружања инструкција за даље кораке још једна је од активности које треба укључити у пилот пројекат, закључак је чланова Радне групе.

Ове закључци као и резултати истраживања спроведеног у Србији - изазови у вези са интеграцијом на тржиште рада, биће представљени на локалној радионици осаживања која ће се одржати 22. и 23. јануара 2020. године, а којој ће присуствовати и представници општине Милано, водећег партнера на овом пројекту.