Прво сапоштење апликација

ASYLUM.RS

Од октобра месеца 2020. године активна је „web“ апликација ASYLUM.RS. Израда апликације део је пилот пројекта.

https://asylum.rs/sr/

Апликација је двојезична (српски и енглески) и пружа сервисне информације циљној групи и садржи неколико секција:

  • Први кораци –информције у вези са пријавом, правима азиланата, азилнм центрима итд. Циљ је да се на једном месту нађу сви неопходни садржаји за лакше сналажење. А свака картица подељена је на три питања – како, где и ко;
  • Образовање – садржај намењен образовању деце школског и предшколског узраста као и образовању одраслих;
  • Запошљавање – информације у вези са правима и обавезама у вези са запошљавањем;
  • Контакти – наведени сви корисни контакти.