Слика

Састанак управног одбора

Управни одбор пројекта „Брзa интеграцијa на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглицa и чланова њихових породица“ (ФАБ) оджан је у Берлину у пероду од 21. до 22. октобра 2019. године. Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања представили су прелиминарне резултате истраживања спроведеног у овкиру пројектних активности, као полазну основу за дефинисање наредних активности у оквиру пројекта.

Водећи партнер општина Милано и остали пратнери који учествују у спровођењу пројектних активности представили су тренутни статус спровођења својих активности, у оквиру 5 пројеката интеграције држављана трећих земаља, азиланата, избеглица и чланова њихових породица.
Дискутована су сва отворена питања као и планиране даље активности у вези са целокупним спровођењем пројекта.